Försäljning Lagerinredning


Anders Bunnskog - Säljare Lager
Norra Halland, Södra Göteborg
Mobil: 0706 356 747. E-mail: anders.bunnskog@constructor.se

Christian Helmvik - Säljare Lager
Skåne, Blekinge
Mobil: 0767 712 963. E-mail: christian.helmvik@constructor.se

Mårten Jensen - Säljare Lager
Södermanland, Närke, Södra Stockholm
Mobil: 0702 487 274. E-mail: marten.jensen@constructor.se

Mikael Johansson - Säljare Lager
Norra Göteborg, Bohuslän, Värmland 
Mobil: 0703 370 027. E-mail: mikael.johansson@constructor.se

Peter Johansson - Säljare Lager
Västergötland
Mobil: 0706 440 291. E-mail: peter.johansson@constructor.se

Mats Lundh - Säljare Lager
Småland, södra Halland och Östergötland
Mobil: 0705 886 040. E-mail: mats.lundh@constructor.se 

Peter Sörenson - Säljare Lager
Södra och norra Norrland
Mobil: 0703 370 020. E-mail: peter.sorenson@constructor.se

Siroan Saydosh - Säljare Lager
Norra Stockholm, Norra Mälardalen, Västmanland
Mobil: 0722 376 138. E-mail: siroan.saydosh@constructor.se 

Tomas Görhed – Försäljningschef Lager
Mobil: 0760 526 811. E-mail: tomas.gorhed@constructor.se

 

För allmänna frågor & snabbt svar – klicka här»