Teknisk support

Magnus Carlsson - Support chef   
Tele: 031 771 96 27. E-mail: magnus.carlsson@constructor.se  

Henrik Björk - Teknisk support
Tele: 031 771 96 24. E-mail: henrik.bjork@constructor.se

Roger Karlsson - Teknisk support
Tele: 031 771 96 12. E-mail: roger.karlsson@constructor.se

Jörgen Olsson - Inköp 
Tele: 031 771 96 18. E-mail: jorgen.olsson@constructor.se

Karl-Gustav Carlsson - Teknisk support
Tele: 0533 430 91. E-mail: karl-gustav.carlsson@constructor.se   

 

För allmänna frågor & snabbt svar – klicka här»