Hur kan våra kurser och seminarier hjälpa dig?

  • Utbildning Lagersäkerhet | Ställagesäkerhet - Constructors kursutbut för Lagersäkerhet

Hur kan våra kurser och seminarier hjälpa dig?

En viktig prioritering för alla företag är att se till att hela teamet förstår vikten av säkerhet på lagret. Om ditt team inte är säkerhetsmedvetet kan konsekvenserna leda till olyckor eller skador på dina varor.

Det är nödvändigt att uppdatera kunskaperna oavsett om det gäller förändringar i lagstiftningen, om nya människor ansluter till ditt team som behöver tydliga instruktioner gällande lagersäkerheten eller om ditt befintliga team behöver fortbildning. Lagerchefer och operativa chefer inser också vikten av att få lämplig utbildning och välkomnar oftast ett tillfälle att diskutera och lära av likasinnade. Allt detta kan vi erbjuda dig.

Vi har flera olika utbildningar som kan hållas i våra lokaler, vid en lämplig extern plats eller till och med i era egna lokaler för att minimera avbrott. Nedan hittar du information om de kurser vi har. Om de inte helt uppfyller dina behov kan vi skräddarsy en kurs enligt era önskemål, eller så kan vi sätta ihop en helt egen kurs speciellt för er.

  


Constructors kursprogram 2017/2018


Ställagesäkerhet 

Kursen vänder sig mot dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets lager och förrådsavdelningar eller är skyddsombud. Framförallt omfattar kursen grundläggande kunskaper om pallställ men även hyllställ kommer att beröras. Under kursen kommer några av de vanligaste frågeställningar att behandlas så som:

  • De nya Europa standarderna
  • Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage
  • Hur mycket kan man belasta?
  • Gör det något om ställagen är påkörda?
  • Varför skall man besiktiga pallställ?
      
Kurser arrangeras vid följande tillfällen:
Göteborg:   Stockholm:
 8 feb 2018   22 mar 2018
26 apr 2018   17 maj 2018
20 sep 2018   18 okt 2018 
22 nov 2018    
     

Vid behov kan ytterligare utbildningsdagar tillkomma.

Tid: 09:00-16:00
Pris: 3 900 kr/deltagare exkl. moms.
Dokumentation, fika och lunch ingår.


Ställagesäkerhet ute på företag

Samla ihop 10-15 deltagare t.ex. skyddsombud och/ eller underhållspersonal så håller vi kursen ute på Ditt företag. För kostnad kontakta oss på nedanstående telefonnummer, faxa eller sänd oss ett mail.


Ställagesäkerhet för truckförare ute på företag

Kursen vänder sig till personal som har pall- och hyllställage i sin arbetsmiljö. Tyngdpunkt ligger på frågeställningarna:

  • Hur mycket kan man belasta?
  • Gör det något om ställagen är påkörda?

Kursen arrangeras ute hos kund.
Max antal deltagare per tillfälle 15 st.
Kund håller med lokaliteter och förtäring.
Tidsåtgång: 4 timmar.
Kostnad:10 000kr/tillfälle. Reskostnader tillkommer. Dokumentation ingår.

För mer information kring kurser arrangerade ute på företag, vänligen kontakta Constructors utbildningsansvariga:
Carl Gunnar Svanberg
Tele: 031-771 96 21
E-mail: c.g.svanberg@constructor.se


Kursanmälan online »