GA Lindberg i Mölndal fokuserar på lagersäkerheten. - Constructor Referenser - Constructor Sverige AB

GA Lindberg i Mölndal fokuserar på lagersäkerheten.

  • GA-Lindberg2
  • GA-Lindberg3
  • GA-Lindberg1
  • GA-Lindberg4

GA Lindberg i Mölndal fokuserar på lagersäkerheten.

Företaget har expanderat sitt lager i flera etapper och gör en medveten ansträngning för att garantera säkra arbetsförhållanden. Gamla pallställ ersätts successivt och därför innehåller lagret både gamla och nya pallställ.

GA Lindberg har sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Lagret i Göteborg grundades 1974 dels på grund av närheten till Landvetter flygplats och dels för att försörja industrierna i Göteborg. GA Lindberg gör en mängd olika industriella produkter, t.ex. lim, rostskydd, smörjmedel och lack. Som en kuriositet producerar GA Lindberg smörjmedlet till den berömda tumstocken från Hultafors.

Eftersom GA Lindberg lagrar kemikalier och brandfarliga vätskor omfattas företaget av särskilda säkerhetsregler. Med en hög aktivitet i lagret under hela dagen, är det viktigt att upprätthålla en god och säker standard. Constructor genomför Expertbesiktningar av ställagen en gång per år och man gör egenkontroller regelbundet. 

Jan Ekman förklarar: "Det är viktigt att anmärkningar som finns i rapporten efter en besiktning blir snabbt åtgärdade. Besiktningarna har skapat en medvetenhet om problemen med pallställ och dess säkerhet. Detta har lett till ett ökat säkerhetstänkande hos alla anställda och skador som uppkommer blir som regel alltid rapporterade. Samarbetet med Constructor ger oss flera fördelar, deras personal har stor kunskap om det som besiktas och vi kan ha en dialog direkt med besiktningsmannen. Vi vet att besiktningar genomförs regelbundet och enligt regelverket, och vi behöver inte komma ihåg när det är dags igen - det har Constructor fullständig kontroll över”.