OCD Bardahl, Nederländerna

  • OCD-2
  • OCD-1

OCD Bardahl, Nederländerna - Constructor Referenser

Sedan 1958 har OCD Bardahl levererat högkvalitativa smörjmedel (olja och fett), additiver (bränsle- och oljetillsatser), kylmedel och rengöringsmedel för användning i bilar, motorcyklar, industrin samt inom jordbruk och sjöfart.

Intervju med Mr Kooijman vid OCD Bardahl

Hur hörde du talas om oss?
Constructor Dexion valdes tidigare av oss för att leverera pallställ.

Varför besiktning av ställ- och lagerverksamheten?
Det krävs av Arbowet, men också för att vi lagrar farliga ämnen

Varför Dexion/Constructor?
Eftersom de också är leverantör och måste därför utföra eventuella reparationer.

Är du nöjd?
Ja, inga klagomål. De ger råd om det uppstår problem eller skador.

Vad tycker du om återställandeprocessen (rådgivning/offert/reparation, etc)?
Jag är nöjd, inga klagomål.

Vad anser du om det sätt på vilket reparationer görs?
Bra. Ibland utför vi mindre reparationer eller byter delar (som vi har i lager) själva. Ibland i kombination med ytterligare leveranser eller justering.

Fördel med Dexion/Constructors besiktning?
Allt på ett ställe. Vanligtvis skulle vi inte göra så här (att besiktningsman och leverantör är samma) men här ser vi fördelar med det.