Sandvik Wire, Sandviken

  • Sandvik

Sandvik Wire, Sandviken - Constructor Referenser

Sandvik Wire är en del av Sandvik Materials Technology som utvecklar och producerar avancerade rostfria stål, speciallegeringar, titan och andra material med hög prestanda.

Sandvik Wire har sitt huvudkontor och produktion- och utlastningslager i Sandviken. Lagret är inrett med pallställ och består av 3 500 pallplatser.

Constructor och Sandvik har under många år haft ett nära samarbetet och Sandvik Wire har låtit Constructor utföra de årliga ”expertbesiktningarna och de efterföljande reparationerna.

”Vi har valt Constructor för helheten. De tar ansvar för besiktningarna och ser till att de efterföljande reparationerna sköts enligt gällande regelverk.” 
Säger: Dan Bergström Underhållschef, Sandviken Wire