Textaafoam, Nederländerna - Constructor Referenser - Constructor Sverige AB

Textaafoam, Nederländerna

  • Textaafoam2
  • Textaafoam1

Textaafoam, Nederländerna - Constructor Referenser

Textaafoam BV är en industrigrossist i möbeltyger med en omfattande kollektion tyger från ledande väverier över hela världen. Textaafoam BV är ett familjeföretag med över 35 års erfarenhet inom möbeltygssektorn som arbetar både nationellt och internationellt.

Intervju med Mr Van Gerven på Textaafoam

Hur hörde du talas om oss?
Relationen mellan Constructor och Textaafoam uppstod när Textaafoam flyttade till en ny byggnad 2006.

Varför ska man besiktiga ställ- och lagerverksamheten?
Det är ett krav från Arbowet. Plus säkerheten, eftersom våra ställage är upp till 12 meter höga är en säker arbetsmiljö avgörande.

Varför Dexion/Constructor?
Eftersom Dexion också är den som levererar ställagen och därmed har all nödvändig kunskap för att utföra en grundlig besiktning.

Är du nöjd?
Ja, eftersom era besiktningsmän observerar samtliga avvikelser (hur små de än är) är vi övertygade om att besiktningen utförs korrekt.

Vad tycker du om återställandeprocessen (rådgivning/offert/reparation, etc)?
Nöjd, eftersom råd och offerter motsvarar våra förväntningar. Men leveransen av nytt material kan ta lite längre tid om vi inte har reservdelarna på plats.

Vad tycker du om det sätt på vilket reparationer görs?
Bra, eftersom allt byts ut eller repareras i samråd med oss.

Fördel med Dexion/Constructors besiktning?
Dexion har kunskap om vår layout eftersom de också är leverantör och har besökt oss under många år.