Testa din Lagersäkerhet

Testa din Lagersäkerhet

Gör ett snabbtest av din lagersäkerhet och skicka in resultatet till oss.

Vi gör en snabbanalys och återkommer med resultat inom kort.


Fyll i dina uppgifter, svara på frågorna och skicka in formuläret!


 
1.Hur stor del av era pallställ har aktuella belastningsskyltar?
 
2. Hur stor andel av berörd personal vet var skyltarna är placerade och förstår dess innebörd?
 
3. Har Ni själva byggt om era ställage?
 
4. Har ansvarig för lagret kontroll på sektionslasterna i era pallställ? 
5. Hur ofta kontrollerar Ni eventuella skador på ställagen, så kallad okulärbesiktning?

 
6. Har Ni haft något tillbud på grund av att en pall placerats för långt in i ställaget och knuffat till motstående pall?
 
7. När utfördes det senast en "expertbesiktning" av Era ställage?