Constructors Underhåll- & serviceavtal för lagerautomater och mobila ställage

  • service-contracts1
  • ServicesContracts
  • service-contracts3

Constructors Underhåll- & serviceavtal för lagerautomater och mobila ställage

Lagerautomater

Våra lagerautomater ska ge dig optimal förvaring under hela sin livstid, vilket är en angelägen fråga för oss. Lagerautomaterna måste underhållas regelbundet för att förlänga livslängden och minska dödtid till följd av oupptäckta skador. Genom att planera in vårt ackrediterade och kvalificerade serviceteam för underhåll av din lagerautomat, får ni den support och hjälp som behövs.

Vi förstår hur viktigt det är att din lagerautomat är i drift hela tiden och om en olycka skulle inträffa kan du känna dig lugn över att vi snarast möjligt kan få dig åter i drift. Vårt fjärrsupportcenter svarar omedelbart och försöker lösa dina problem.
Ett team med kvalificerade ingenjörer finns tillgänglig dygnet runt för att hjälpa dig minimera din dödtid. 95 % av problemen kan åtgärdas via fjärrsupporten men om ditt ärende olyckligtvis är ett av de resterande 5 % ordnar vi en ingenjör som kommer till dig så fort som möjligt.

Vänligen kontakta oss om du har fler frågor om den service vi kan erbjuda dig. Kontakta oss på +46 31 771 96 00 eller maila oss på aftersales@constructor.se

 

Mobila Pallställ MOVO

Fördelarna med mobila pallställ är enorma och företag som investerar i mobila ställ förstår de betydande fördelar som det innebär. Vårt mål är att hjälpa dig att skydda din investering och se till att din utrustning fungerar i bästa skick och så säkert som möjligt.

Constructors ingenjörer har lång erfarenhet och är välutbildade när det gäller att reparera och besiktiga dina mobila ställ.

Mobila ställ kräver regelbunden service av de elektriska komponenterna och en årlig besiktning krävs för pallställ. Genom att arbeta i nära samarbete kan vi ge dig support genom hela utrustningens livstid, utan att du behöver oroa dig.

Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med Constructors service.

Kontakta oss på +46 31 771 96 00 eller maila oss på aftersales@constructor.se