Vad innebär en Ställagebesiktning?

  • Ställagebesiktning | Besiktning Pallställ/Pallställage | SS-EN15635 - Constructor Lagersäkerhet

Vad innebär en Ställagebesiktning?

Låt oss identifiera de tidiga tecknen innan det är för sent!

Constructor utför fullständiga och ingående besiktningar av lagerinredning, i enlighet med lokal lagstiftning. Besiktningarna utförs enligt SS-EN15635.

Constructors besiktningsmän är certifieringsutbildade och har den erfarenhet som krävs för att genomföra årliga ”expertbesiktningar”. Efter varje besiktning upprättas ett detaljerat protokoll vilket ger råd och pekar på områden i miljön som måste repareras omgående eller bör hållas under uppsikt. Riskerna graderas enligt ett enkelt trafikljussystem, rött, gult grönt.

Vid varje besök erhålls ett bestikningsprotokoll som visar att inspektionen är genomförd. Constructors besiktningar följer de regler som föreskrivs i Europeisk standard, besiktningen ger er även råd och tips vad man bör ta hänsyn till och vilka krav Arbetsmiljöverket ställer. Varje reparation som utförs efter besiktning har full garanti. 


Boka Ställagebesiktning online »


 

Så här utförs en ställagebesiktning!