Varför behöver dina ställage regelbunden besiktning?

  • Besiktning Pallställ/Pallställage | Ställagebesiktning | EN15635 - Constructor Lagersäkerhet

Varför behöver dina ställage regelbunden besiktning?

Regelbunden besiktning och reparation av dina pallställage är en kritisk del av lagerhanteringen. Lagerchefer och operativa chefer kanske inte alltid är införstådda med vilka risker som kan uppstå för personal, verksamhet och lager vid misskötsel.

Underlåtenhet att genomföra regelbundna visuella kontroller eller årlig ställagebesiktning av kvalificerad personal samt att reparera eventuella skadade komponenter, kan i händelse av olycka leda till åtal.

Constructor har lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning, installation och besiktning av pallställ. Vårt välutbildade team kan hjälpa till med dina årliga kontroller och ge support mellan besöken. Hjälpen är bara ett telefonsamtal bort!

Här är några av de vanligaste frågorna om behovet av en ställbesiktning:

Behöver jag en årlig ställagebesiktning?
- Ja. Europeisk standard SS-EN 15635 Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll, ger instruktioner om besiktning av ställstrukturer. I avsnitt 9.4.2.3 Expertbesiktningar, står det ”En tekniskt kompetent person skall utföra besiktningar i intervaller om högst 12 månader. En skriftlig rapport ska lämnas till PRSES med observationer och förslag till de eventuella åtgärder som krävs.”

Behöver jag själv också besiktiga mina ställage?
- Ja, du behöver göra visuella besiktningar. I EN15635 avsnitt 9.4.2.2 Visuella besiktningar står det att ”PRSES (Person som ansvarar för lagerutrustningens säkerhet) skall se till att besiktningar görs varje vecka eller med annat regelbundet intervall baserat på riskbedömningen. Ett formellt skriftligt protokoll skall upprättas.”

Är besiktningarna likadana?
- Nej, det räcker att ditt team utför veckovisa visuella besiktningar, vi rekommenderar dock att detta utförs av en person med rätt kompetens. Om du behöver hjälp att utbilda ditt team för att utföra visuella besiktningar kan vi hjälpa till. De årliga besiktningarna bör utföras av en tekniskt kunnig person, så lämna över det åt experterna och kontakta oss.

Om denna information inte besvarar din fråga, kontakta oss så hjälper vi till.


Boka Ställagebesiktning online »


Se en kort video om de potentiella följderna av oupptäckta ställskador.