Kvalitet och Verksamhetspolicy - Constructor Sverige AB

Verksamhetspolicy

  • Kvalitet och Verksamhetspolicy - Constructor Sverige AB

Verksamhetspolicy

Constructor Sverige AB ska sälja produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri, kontor och lager på ett sätt som tillgodoser krav från ägare, samhälle och medarbetare. Vår verksamhet skall kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet.

  • Öppenhet uppnår vi genom att: säkerställa en öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom företaget som externt med myndigheter och övrig omvärld med samarbetspartners och leverantörer skapa relationer som präglas av god affärsmässighet och med beaktande av våra säkerhets- och miljökrav ta vara på egna och andras erfarenheter för att uppnå ständiga förbättringar

  • Ansvarstagande uppnår vi genom att:  prioritera säkerhet och miljö i all verksamhet ständigt utveckla vår medvetenhet om kraven på verksamheten alla medarbetare bidrar till en trivsam och god arbetsmiljö där vi utvecklas både som individer och arbetsgrupp alla medarbetare vet sin roll och sitt ansvar samt dess koppling till företagets övergripande mål

  • Effektivitet uppnår vi genom att: regelbundet och långsiktigt utveckla arbetssätt, metoder och processer utveckla kompetensen hos medarbetarna så att alla kan bidra till goda miljövärden och effektivare resursanvändning arbeta aktivt, förebyggande och långsiktigt för att skydda omgivning, personal, egendom


Dessa punkter skall ge oss som företag en framförhållning för att möta och ställa krav, samt att vara marknadsledande inom vårt produktområde. En god resurshushållning kommer alla till del både kunder, ägare, anställda och samhälle, samt ger oss en god lönsamhet.

 

 Leif Larsson, VD/MD Constructor Sverige AB