Logistiknätverket - Interna Perspektiv

Logistiknätverket

Logistiknätverket - Interna Perspektiv

Vad är Logistiknätverket?
Logistiknätverket är en sammanslutning av fem företag som erbjuder produkter och tjänster inom logistikområdet. Eftersom logistik är ett både brett och djupt område så är flera aktörer nästan alltid aktiva i arbetet med att lösa uppgiften åt beställaren. Logistiknätverket är bildat av Skanska och består idag av Acando, Constructor, Schenker Consulting och Toyota Material Handling. Vi är bland de främsta inom våra respektive områden och vi finns väl representerade i Sverige och i Europa.
 
Med våra samlade resurser kan vi ta oss an mycket stora och komplexa logistikanläggningar. Men ännu viktigare är kanske att vår lokala närvaro ger skärpa och lönsamhet även i små och medelstora projekt.
 

Varför finns Logistiknätverket?
När man känner varandra och är vana vid att jobba ihop så blir lösningarna bättre samtidigt som kostnaderna är lättare att hålla under kontroll. Det går snabbare att hitta bästa lösningen och genomförandet blir mycket smidigare. Eftersom Logistiknätverket är just ett nätverk i ursprunglig mening, kan vi behålla fördelarna med samordning och synergier utan att det kostar. Vi har ingen gemensam administration och är inget mellanled i affärsprocessen. Du gör affärer med var och en av oss, precis som vanligt, men har mycket bättre överblick. Logistiknätverket är helt enkelt en samarbetsform som ger oss som leverantörer bättre konkurrenskraft genom att vi kan ge våra kunder ett komplett erbjudande. Det blir enklare för dig att se vad du får och även inköpsprocessen går snabbare och lättare.


Varför är Logistiknätverket bättre?
Logistiknätverket bildades därför att vi ofta stötte på varandra i olika projekt och kom att samarbeta med varandra. Nätverksformen gör att vi utan overheadkostnader kan ta samordningsansvaret och förenkla kontakterna mellan kund och leverantör. Att påstå att vi alltid är bättre än kanske att gå lite långt, men i de allra flesta fall tjänar alla parter på ett förenklat samarbete där kontaktvägarna och rutinerna redan är etablerade.