Risker med pallställ - Constructor Sverige AB

"Risker med pallställ"

  • Risker med pallställ - Constructor Sverige AB

"Risker med pallställ"

Göteborg 2011-09-05

- En hjälp att upptäcka eventuella olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ.

Det är ett allmänintresse att fokusera på säkerhetsfrågorna och skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla de personer som jobbar med lager och logistik.

För att ytterligare belysa vikten av en säker lagermiljö har Constructor utvecklat appen ”Risker med pallställ”.
Appen vänder sig till dig som är lagerchef eller har liknade befattning och är tänkt som en första guide för att upptäcka eventuella olycksrisker vid hantering av gods i pallställ.

Oavsett vem som bär ansvaret är en genomgång av risker en god grund att stå på för att i möjligaste mån förhindra att någon blir skadad.


Hur ser det ut på ditt företag?
- gör en enkel kontroll och se vad Du eventuellt behöver åtgärda. Appen är gratis och kan laddas ner från Android Market