Vi har fortfarande platser kvar till kursen, Allmän Ställagelära, 22:a mars i Stockholm.

  • Allmän Ställagelära - Constructor Sverige AB

Vi har fortfarande platser kvar till kursen, Allmän Ställagelära, 22:a mars i Stockholm.


Allmän Ställagelära 
vänder sig mot dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets lager och förrådsavdelningar. Framförallt omfattar kursen grundläggande kunskaper om pallställage men även hyllställage kommer att beröras. Under kursen kommer några av de vanligaste frågeställningar att behandlas så som:

  • De nya Europa standarderna
  • Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage
  • Vem bär ansvar om det skulle hända en olycka?
  • Hur mycket kan man belasta?
  • Gör det något om ställagen är påkörda?
  • Varför skall man besiktiga ställage?

 

Kursanmälan

Mer info om Constructors kursutbud