Med Constructors Compacuts Double Decker fick de historiska arkiven i Danmark bäst möjliga utrymmeseffektivitet.

Historiska arkivet i Danmark är redo för framtida tillväxt!

  • Med Constructors Compacuts Double Decker fick de historiska arkiven i Danmark bäst möjliga utrymmeseffektivitet.

Historiska arkivet i Danmark är redo för framtida tillväxt!

2012-08-16


Med Compacuts Double® Decker fick Historiska arkivet i Danmark bäst möjliga utrymmeseffektivitet.

Inledningsvis planerade Historiska arkivet för att installera kompaktarkiv i standardutförande men efter noggrann analys och bedömning tillsammans med Constructor installerades Compactus® Double Decker.

Mer information om Constructors förvaringslösning hos Historiska arkivet»