Rabatterade kurspriser under hösten!

  • Pallställ - ett utomordentligt förvaringssystem som kan bli en dödsfälla! Constructor har under flera år belyst vikten av en trygg och säker lagermiljö och genomför kontinuerligt kurser i

Rabatterade kurspriser under hösten!

Göteborg 2012-09-06

Pallställ - ett utomordentligt förvaringssystem som kan bli en dödsfälla!

Pallställ är specialutformade för att klara tuffa lagermiljöer men trots det förekommer det vardagligt slitage, som med tiden kan leda till att ställaget kollapsar.

Constructor har under flera år belyst vikten av en trygg och säker lagermiljö och genomför kontinuerligt kurser i "Säker Lagermiljö". Under hösten erbjuder vi rabatterade kurspriser

"1:a deltagaren fullt pris, efterföljande 50%".

 

Kursanmälan»-