Värmeisolerande väggsystem och rullbanor förbättrade inomhusklimatet hos Siemens

  • Siemens Finspång

Värmeisolerande väggsystem och rullbanor förbättrade inomhusklimatet hos Siemens

Göteborg 2012-12-10

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång beslutade sig för att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivisera flödet av in- och utgående pallmaterial.

Lösningen blev en rullbana för inkommande gods och en för utgående, rullbanorna löper parallellt genom en luftsluss i ytterväggen som i sin tur är uppbyggd av ljud och värmeisolerande väggsystem. Godset transporteras sedan vidare till en inlastningsbana och vidare in i höglagret.
 
Genom denna lösning har transporterna vid godsmottagning dels minskat i omfattning dels har man fått en betydligt säkrare godshantering och ett förbättrat inomhusklimat.

Mer information om Constructors leverans av rullbanor och väggsystem till Siemens..