Svenska Bil ersatte sina hyllsystem med lagerautomater och sparade 450 m² - Constructor Sverige AB

Svenska Bil ersatte sina hyllsystem med lagerautomater och sparade 450 m²

  • Svenska Bil AB

Svenska Bil ersatte sina hyllsystem med lagerautomater och sparade 450 m²

Göterborg 2012-09-20

Lagerautomater förbättra avsevärt effektiviteten för lagring och plockning av mindre gods. Att låta produkterna komma till plockstationen är mycket effektivare än att gå runt och plocka.

Lagerautomater är ett utrymmesbesparande alternativ till hyllsystem – med sluten, säker förvaring som skyddar produkterna mot damm och ljus.

Med högpresterande lagerautomater räknar Svenska Bil med att öka lageromsättningen och inom ett år har de räknat hem investeringen, vilket är en mycket snabb pay-back.

 
Mer information om Svenska Bils investering av lagerautomater»