Arbetsmiljöverket ökar kontrollen av lagersäkerhet

  • Arbetsmiljöverket ökar kontroll

Arbetsmiljöverket ökar kontrollen av lagersäkerhet

Göteborg 2013-02-27

Constructors avdelning för Besiktning & Lagersäkerhet märker av Arbetsmiljöverkets ökande kontroller av lagermiljön. Sista månaderna har det droppat in en mängd förfrågningar till avdelningen från företag som haft besök av Arbetsmiljöverket. Anmärkningarna har främst rört brister i förankring av pallställ, avsaknad av genomskjutnings- och påkörningsskydd mm.

”Lagermiljön, med olika typer av ställage, i kombination med trucktransporter och högt tempo bedömts som en s.k. riskmiljö av Arbetsmiljöverket. Det är vår skyldighet mot kunder och andra samarbetspartners att upplysa om Arbetsmiljöverkets regler och att de omfattar både nyinstallationer och befintliga installationer”, säger Carl Gunnar Svanberg, ansvarig för Besiktning & Lagersäkerhet hos Constructor.

Hur ser det ut på ditt lager? Uppfyller er lagermiljö Arbetsmiljöverkets krav? Constructor har besiktningsmän som är experter på att besiktiga och bedöma ställage.
Kontakta Carl Gunnar Svanberg, för att utvärdera vad säkerhetsföreskrifterna innebär för Er.

Mer information om Arbetsmiljöverkets regler finns här»