CIA har förtroende för Constructors lagerautomater! - Constructor Sverige AB

CIA har förtroende för Constructors lagerautomater!

  • CIA - Constructor

CIA har förtroende för Constructors lagerautomater!

Göteborg 20013-12-18

Constructor Group och Automation Integrators har ingått partnerskap för att leverera 6st IPN Paternoster, till Portsmouths flottbas för bl.a. atomubåtar utanför Kittery i England.


Projektet som genomfördes under ledning av CIA och har varit så framgångsrikt att flottbasen idag känner fullt förtroende för Kastens lagerlösningar. Projektet har även inneburit att det har etablerats ramverket för hur flottan i framtiden tillhandahåller tjänster till interna kunder.

Constructor Group ser fram emot ytterligare samarbete med Automation Integrators, vilket är ett amerikanskt bolag som tillhandahåller system integrationer. Detta samarbete kommer att bidra till att utöka vårt inflytande på den globala marknaden för lagringslösningar.