Dexion och Constructor Logistics på IMHX, 19-22 mars 2013 - Constructor Sverige AB

Dexion och Constructor Logistics på IMHX, 19-22 mars 2013

  • Dexion IMHX

Dexion och Constructor Logistics på IMHX, 19-22 mars 2013

Göteborg 2013-02-22

Genom vår långa erfarenhet av lagerinredning och lageroptimering samt genom konceptet, "Thinking Inside the Box", kan vi hjälpa företag att göra besparingar och förbättringar i lagerverksamheten.

Constructors systerbolag, Dexion UK och Constructor Logistics, kommer att förevisa en mängd olika utrymmesbesparande och kostnadseffektiva produkter på IMHX 2013.

Datum: 19 - 22 Mars
Monter: 17Q125
Plats: NEC Birmingham, UK
Öppettider: Tisdag-Torsdag: 09:30 - 17:00,
Fredag: 09:30 - 15:00

 

Produkter som kommer att förevisas:


Mer information om Dexions utställning på IMHX 2013»