Ejendals identifierade flaskhalsarna före driftstart

  • Ejendals

Ejendals identifierade flaskhalsarna före driftstart

Göteborg 2013-03-13

Med C-WIS Design åtgärdades flaskhalsarna i Ejendals nya lager - redan före driftstart.

Ejendals, Finland hade som mål att skapa en effektiv helhetslösning, genom att kombinera lagerprocesser med fabrikens produktionslinjer och idag är lagret optimalt anpassad efter fabrikens behov och krav på materialförsörjning.

Byggplanerna var redan uppgjorda då Constructor blev involverade i projektet och med hjälp av C-WIS Designer återskapades lagrets planerade logistik- och designlösning.

Efter analys upptäcktes bland annat att takhöjden i lagret inte skulle räcka till för den planerade mängden varor som skulle lagras. Tack vare analysen kunde detta åtgärdas på ett tidigt stadium och Ejendals undvek extra kostnader och driftstop för utbyggnad i efterhand.

Har ni också problem med flaskhalsar i lagerlogistiken? Boka en demo och se vad C-WIS kan göra för dig »