hi [13] Herning, Danmark. Constructor inviterar till The Box

hi [13] Herning, Danmark. Constructor inviterar till The Box

Göteborg 2013-08-14

När dörrarna öppnas till hi [13] mässan i Herning 3-6 september, står Constructor Danmark redo att bjuda in till The Box. En av tyngdpunkterna i montern kommer att vara The Box där det bland annat kommer att hållas mini-seminarier.

The Box syftar på vårt koncept "Thinking inside the Box" som beskriver hur vi ger våra kunder möjligheten att tänka utanför boxen.

Varje dag under hela hi [13] mässan kommer Constructor att arrangeras mini-seminarier i ämnen och som rör lagermiljön:

"Säker förvaring" - här berörs de rättsliga kraven för säker förvaring. Besiktningsspecialister kommer att förevisa Constructors professionella koncept gällande lagersäkerhet.

"Förvandla ditt lager till ett vinstdrivande företag" - förevisning om hur du snabbt kan uppnå besparingar genom enkla förändringar, som t.ex. omplacering av artiklar eller ändra inköpsmönster. Med C-WIS kan vi visualisera ett lager "före" och "efter" en lageranalys.

"Frigör potentialen i din maskin" - hör hur din lagerlogistik kan effektiviseras med flexibel hantering av lagerverksamhet och lagerstyrning. Med TC2000 kan du utnyttja potentialen i din lagerautomat fullt ut.

 
Constructor kommer även att presentera vårt nya pallsystem, Shuttle, vilket är en automatisk lagringslösning för hantering av gods på pall. Shuttle är ett effektivt lagersystem som minimerar antalet pall- och truckförflyttningar. All hantering inom pallsystemet utförs med hjälp av fjärrstyrda vagnar. Lastpallar placeras på satellitvagnen, som sen transporterar pallen till en förutbestämd plats i ställaget.

Utöver ovanstående kommer nedanstående produkter att förevisas:

Med andra ord: Constructor är redo för en professionell diskussion med dig i monter H 6150.

Välkommen!

Mer information om hi [13] finns på Constructor Danmarks hemsida »