Finansiera din lagerinredning med leasing eller hyra

  • Leasing eller hyresavtal

Finansiera din lagerinredning med leasing eller hyra

Göteborg 2013-08-07

”Du ska äga det som ökar i värde och hyra det som minskar i värde”

Med Constructors leasing- eller hyresavtal kan ni betala lagerinredningen över längre tidsperiod och slippa tunga engångskostnader.

Leasing- eller hyresavtal är idag den vanligaste finansieringsformen för större investeringar och i princip kan all lös egendom och inredning ingå i ett avtal.

Med ett leasing- eller hyresavtal får ni fördelar som:

  • Leasing belastar inte investeringsbudgeten eller andra kreditramar.
  • Frigör kapital till andra ändamål.
  • Ingen moms på anskaffningsvärdet.
  • Frigör bolagets tillväxtpotential.
  • Förenklar administration och budgetering.

Vi skräddarsys leasing- och hyresavtal efter era behov och krav. Vilket ger er möjligheten att införskaffa den lagerinredning som verkligen behövs till en kostnad som budgeten mår bäst av.

Mer information om Constructors leasing- och hyresavtal »