LINDEX optimerar E-handelslager

  • Lindex

LINDEX optimerar E-handelslager

Göteborg 2013-09-02

Lindex sökte svar på bästa lagerlayout, materialflöden och artikelplacering för sitt nya e-handelsslager och med hjälp av C-WIS, fick de svar på sina frågor.

Med Constructors Analys- och simuleringsverktyg C-WIS ritades lagerytan upp i 3D och därefter konfigurerades materialflöden (leverans, plock, packning) med hanteringstider, hanteringsutrustning och godsflöde. Simuleringen baserades på historisk orderdata där artikelinformation, orderdata och inleveranser importerades från befintligt WMS.

Med stöd från resultaten från C-WIS simuleringarna kunde Lindex tydligt identifiera den mest effektiva lagerlayouten och bästa artikelplaceringen.

Mer information om Lindex lyckade lageroptimering »