Uppgradera ditt Paternosterverk med PaC-Light

  • Pac-Light IPN Update

Uppgradera ditt Paternosterverk med PaC-Light

Göteborg 2013-05-27

Paternosterverk som levererats under de föregående decennierna är fortfarande i mekaniskt bra form, men el och styrsystem börjar nå slutet av sin livstid.

Med uppgraderingspaket Pac-Light IPN Update kan du nu modernisera ditt paternosterverk  för att möta dagens teknik och säkerhetsföreskrifter.

I PaC-Light IPN Update ingår bland annat:

  • Nytt elskåp
  • Ljusridå
  • Fotoceller
  • Pekskärm

Installation av uppgraderingen tar normalt en arbetsdag och den dagliga verksamheten lagerautomaten kan snabbt återupptas.

Kontakta Constructors försäljningsavdelningen för Lagerautomater för mer information.