Constructor deltar på Supply Chain Outlook 2013 - Constructor Sverige AB

Constructor deltar på Supply Chain Outlook 2013

Constructor deltar på Supply Chain Outlook 2013

Göteborg 2013-11-13

Supply Chain Outlook är en av de givna mötesplatserna för yrkesverksamma inom logistik, inköp och Supply Chain där de kan dela och diskutera idéer. Temat för årets seminarium är "Hållbar Supply Chain som konkurrensfördel".

C-WIS och dess kraftfulla simuleringkapacitet är det perfekta verktyget för att hantera lagerutmaningar och ge det specifika lagret en konkurrensfördel.

Med möjligheten att testa idéer innan implementation värnar vi också hållbarheten i de olika initiativen för att skapa och behålla konkurrensfördelar. Därför är det naturligt för att delta i Supply Chain Outlook 2013 och ge dig konkreta svar på hur du kan uppnå 15-20% bättre lagereffektivitet.

Välkommen att besöka oss på Supply Chain Outlook
den 28:e november 2013 i Stockholm.

Mer information om Supply Chain Outlook 2013 »