Rationell hantering och plockning är nyckelfaktorer hos ATLET AB

  • Utdragsenheter Atlet

Rationell hantering och plockning är nyckelfaktorer hos ATLET AB

Göteborg 2013-03-27

Constructor förknippas oftast med innovativa förvaringslösningar, lagersäkerhet och ställagebesiktning. Men vi arbetar också med produkter som förbättrar arbetsmiljön som t.ex. väggsystem och ergonomiska utformade Lean produkter.

Atlet AB, en av Europas ledande producenter av staplare och truckar har ett kontinuerligt behov av att effektivisera produktionsflödet och har sedan många år valt Constructor som samarbetspartner och leverantör för internlogistik och lagerinredning.

Lean konceptet är en naturlig byggsten i montageanläggningen hos Atlet och här har de valt att installera plockfasader och ergonomiskt utformade utdragsenheter, för att uppnå trygg och snabb komponentförsörjning vid montagestationerna.

Constructors plockfasader och utdragsenheter är i hög grad utformad för att ta hänsyn till faktorer som: plockhastighet, ergonomi, vikt på montagedetaljer, emballagestorlek, frekvens, bakomliggande transportsystem dvs. alltid kundanpassade lösningar för godshantering i anslutning till montagestationen.

Mer information om Atlet och Constructors samarbete »