Risker med pallställ - hur säkert är ert lager?

Risker med pallställ - hur säkert är ert lager?

Någon på företaget är alltid ansvarig om det skulle inträffa en olycka eller annan incident som orsakar en personskada, om inte gällande regelverk och bestämmelser avseende säkerhet har följts. 

Oavsett vem som bär ansvaret är en genomgång av risker en god grund att stå på för att i möjligaste mån förhindra att någon blir skadad.

Känner du till Arbetsmiljöverkets skärpta krav gällande Säkerhet i lagermiljö?


Ladda ner broschyren Riskanalys och gör en enkel kontroll och se vad Du eventuellt behöver åtgärda eller boka ställagebesiktning online.