Simulering ger smartare e-handelslager - Constructor Sverige AB

Simulering ger smartare e-handelslager

  • Simulering e-handelslager

Simulering ger smartare e-handelslager

I tidningen Intelligent Logistik nr 1 2014, deltog Karin Klintbäck, VD Constructor Logistics AB, i artikeln "Simulering ger smartare e-handelslager". Artikeln beskriver Karin hur lagerlogistiken förändras när ett företag startar med e-handel.

Kunden till lagret flyttas från butiken till slutanvändaren - det gör stor inverkan på lageraktiviteterna, från hur artiklar bäst ska placeras till plockstrategi och packförfarande. I artikeln medverkar företaget Lindex, som Constructor Logistics under 2013 hjälpte att bygga upp den mest optimala lagerlayouten och artikelplaceringsstrategin för deras nya lager för e-handel.I projektet användes C-WIS med simulering av materialflöde och uppritning av layouten i 3D-modell.

Läs artikeln här; “Simulering ger smartare e-handelslager