Constructor och Hedin Bil

Constructor och Hedin Bil: Långvarigt samarbete från design till leverans och utbildning

  • Constructor och Hedin Bil

Constructor och Hedin Bil: Långvarigt samarbete från design till leverans och utbildning

Hedin Bil är i dag en av de största bilhandlarna i Sverige med 1 300 medarbetare. Koncernen finns representerad i form av 39 bilanläggningar från Trelleborg/Malmö i söder till Uppsala/Stockholm i norr. Under åren har Constructor Sverige haft ett nära och inspirerande samarbete med Hedin Bil när det gäller lagerautomater. Reine Jansson, Hedin förklarar mer kring detta samarbete.

”Bakgrunden till att introducera lagerautomater hos Hedin Bil var och är en fråga om att spara plats, tid och pengar, antingen när vi bygger om eller bygger nytt. Utvecklingen genom åren har resulterat i att bilhallarna har blivit större medan lagren blivit mindre och mer kompakta”, förklarar Reine Jansson som varit med hos Hedin Bil sedan de första lagerautomaterna levererades och installerades. ”Det var i början på 90-talet som vi installerade den första lagerautomaten i Hisings Kärra utanför Göteborg. Den gången var lagerautomaten inte uppkopplad mot någon PC eller något mjukvarusystem som de är idag. Artiklarna låg i nummerordning och en gång om året ändrade vi layouten i automaten för att optimera platsen. Lagret var i själva verket så litet i storlek att det var tack vare automaten som vi fick plats med allt”, berättar Reine Jansson.

Genom åren har Constructor och Hedin Bil tillsammans utvecklat ett grundkoncept som används som utgångspunkt varje gång en ny lagerautomat ska levereras. Inredningen i automaterna baseras på tidigare installationer, och sedan anpassas automaten i förhållande till önskemål om storlek, flexibilitet, artikelstorlek och behov. Reine Jansson förtydligar ”Det är särskilt viktigt att användarna känner att de blir hörda. För vissa känns det som en stor förändring att gå från plock i hyllställ till plock i lagerautomater. Därför är det också en stor fördel att lagerautomaterna från Constructor är mycket användarvänliga. Det betyder mycket för oss att vi har en leverantör som känner till våra arbetsflöden, krav och önskemål. I själva verket är det så att när vi i dag ska upphandla en lagerautomat så vet Constructor på en gång hur den ska se ut.” Till de större anläggningarna har Constructor levererat både hissautomater och paternosterverk, medan de mindre anläggningarna endast har behov av paternosterverk.

Det är inte bara lagerautomaterna som utvecklats under åren utan även mjukvaran TC2000 som styr automaterna har utvecklats i nära samarbete mellan parterna så att den i dag passar perfekt till Hedin Bils affärssystem Kobra som är speciellt utvecklat för bilbranschen. I Kobra upprättas kundordrar och den efterföljande plocklistan skickas till TC2000. När artiklarna skall plockas aktiverar operatören uppdraget i TC2000 som då påbörjar en plockning. Det kan vara en enskild order som skall plockas eller flera som skall samplockas i en batch.

Läs mer om Tornado Lagerautomat och TC2000