Läkemedelsförvaring ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur - Constructor Sverige AB

Läkemedelsförvaring ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur

  • Läkemedelsföretaget, Octapharma

Läkemedelsförvaring ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur

Läkemedelsföretaget, Octapharma AB, har byggt nytt centrallager och Constructor har varit en sparringspartner under projektet och har levererat pallsystem till lagret. 

Förvaring av läkemedel ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur. Samtidigt skall verksamheten kunna upprätthålla säkerhetsrutinerna. T.ex. är temperaturen i frysrummet konstant på -30 grader. Rummet övervakas 24/7 så att det hela tiden håller temperaturen. Detta gäller även för höglaget och kylrummet som också temperaturloggas konstant för att säkra temperaturen.

Octapharma centrallageret är inrett efter det dagliga godsflödet och innefattar områden som; inkommande/avgående varor, höglager, kylrum och fryslager. I höglagret kommer råvaror, förbrukningsmaterial och förpackningsmaterial förvaras som t.ex. salt, kemikalier, slangar och glas. Kylrummet är till för råvaror och färdiga produkter och fryslageret används till förvaring av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. 

Mer information om Octapharmas centrallager finns här»