Boka vårens utbildning i Ställagesäkerhet - Constructor Sverige AB

Boka vårens utbildning i Ställagesäkerhet

  • Ställagesäkerhet 2016

Boka vårens utbildning i Ställagesäkerhet

Kunskap och förståelse är grunden för allt säkerhetsarbete

Det är av allmänintresse att fokusera på säkerhetsfrågor och skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla personer som arbetar inom lager. 

Constructors kurser i Ställagesäkerhet vänder sig till dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets lager och förrådsavdelningar. 

Kursdatum för Ställagesäkerhet under 2016:

Göteborg:   Stockholm:
18 februari   17 mars
21 april   19 maj
22 september   20 oktober
24 november    

Vi kan även arrangera kurser i Ställagesäkerhet ute på Ditt företag: för bokning, kostnad, information mm kontakta: 
Carl Gunnar Svanberg, tele: 031-771 96 21

 

För mer information om: kursinnehåll & kursanmälan klicka här»