Entresol: möjliggör en kostnadseffektiv extra golvyta i befintliga byggnader. - Constructor Verkstad- & Lagermiljö - Constructor Sverige AB

Entresol: möjliggör en kostnadseffektiv extra golvyta i befintliga byggnader.

Beskrivning

Entresol: möjliggör en kostnadseffektiv extra golvyta i befintliga byggnader.

Med entresolplan frigör du golvyta genom att utnyttja höjden på ett mycket effektivt sätt. En fribärande entresol kan vara en bra lösning för att öka förvaringsbehovet inom befintiga lokaler.

Golvet klarar upp till 1 000 kg/m2 och en spännvidd på upp till 10 meter; multifunktionella ME250 fungerar för nästan alla användare. Med en högkvalitetstrappa, kraftigt räcke och tre olika typer av pallgrindar kan ett ME250 golv vara en ekonomisk lösning jämfört med betong. Constructors entresolgolv är också helt demonterbart och kan återanvändas.

Med Constructors Entresol ME250 får du ett entresolsystem som:

  • Är enkelt att installera och montera i befintliga byggnader.
  • Som möjligt att demontera och återanvända. 
  • Som har bra ljusgenomsläppligt (med stålgallergolv).
  • Är fristående (ingen ytterligare belastning på byggnadens bärande konstruktioner). 
  • Minimal extra belastning på grundgolvet.   

Specifikationer

Entresol: möjliggör en kostnadseffektiv extra golvyta i befintliga byggnader.

Golvalternativ för entresolsystem, parametrar som ljusflöde, brandsäkerhetskrav och om man tänker använda pallvagnar på golven är av betydelse.

 

Golvspånskiva (tjocklek 38 mm) 

Prisvärd och tillförlitlig standardlösning. Alternativt försedd med vit finish för optimal ljusreflektion. Ovansidan är antingen en vanlig spånskiva eller belagd med ett antihalkskikt eller dekoration.

Stålgallergolv

Stålgallergolv har fördelen att det naturliga dagsljuset lyser in genom gallret.
Brandkåren kan också kräva en sådan lösning i samband med rökkanaler och sprinklersystem. Stålgallergolv är mycket starka, hållbara och kan användas tillsammans med pallvagnar (finslipad stål).