Väggsystem/flyttbara rum: skapar god arbetsmiljö

Beskrivning

Väggsystem/flyttbara rum: skapar god arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö på ett företag leder till försämrad produktivitet. Väggsystem Cassette900 skapar en god arbetsmiljön genom att bygga bort problemen men med bibehållna krav på föränderlighet i form av om- och tillbyggnad.  

Ogynnsam arbetsmiljö kan vara oacceptabelt buller, smuts och damm, EMP störningar, arbetsplatsintegritet etc. Det är dessa problem som ett väggsystem löser genom att bygga bort störningarna.

Flyttbara väggar gör att de lätt kan ändras när det förekommer layoutförändringar. I konceptet finns också prefabricerade färdiga flyttbara kontor som levereras direkt på plats.

Produktfakta

Väggsystem/flyttbara rum: skapar god arbetsmiljö

Väggsystem Cassette900 är ett modulsystem uppbyggt av prefabricerade stålkassetter för väggar och tak med mellanliggande ljudabsorberande mineralull. Constructor väggsystem används primärt i industrin där krav på hög bullerdämpning och brandsäkerhet föreligger.

Väggarna ger integritetsskydd och skyddar mot smuts och damm liksom EMP störningar (elktromagnetiska pulser). Väggarnas egenskaper gör att systemet passar väl i såväl tung mekanisk industri som i högteknologisk elektronik industri.

Väggsystem Cassette900 har även fönsterkassetter i aluminium med härdat glas (4+4 mm) för att tillgodose behovet av kontakt och ljusinsläpp. Takkonstruktionen kan utföras olika beroende på belastnings- och ljudreduktionskrav.

Casstte900 är tillverkat av icke brännbart material med verifierade ljud och brandtester. Väggelementen finns I 50 eller 100 mm djup och kan byggas från 525-3500 mm. Den tekniska uppbyggnaden gör väggsystemen skärmande mot EMP störningar och RÖS. Tester har genomförts vid FOA:s HPD simulator i Linköping.

Specifikation

Väggsystem/flyttbara rum: skapar god arbetsmiljö

Väggsystem Cassette900 är tillverkat av 0,8 mm tjock stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull. Gipsförstyvningar finns inlimmat i kassetterna som också har brandhämmande egenskaper.(gips omvandlas till bl.a. vatten och förångas när det upphettas).

Ljudreduktion från 35-46 db och brandmotstånd beroende på fogdesign, som utformas beroende på ändamål. Med förstärkningsstolpe, brandskyddande gips eller ljudisolerande mineralull.

Cassette900 är ett väletablerat komplett modulbyggsystem och kan därigenom anpassas för skilda ändamål. Som industri/verkstadskontor kan det byggas i en-, två- eller 3 våningsbyggnad. Kontoren kan vid avsaknad av golvyta byggas hängande från tak eller på entresol. Cassette900 kan byggas som avskiljande väggar upp till 10m höjd.