Rollrack: insticksställage - Constructor Grenställ & Långgodsförvaring - Constructor Sverige AB

Rollrack: insticksställage

Beskrivning

Rollrack: insticksställage

Rollrack som produktkoncept kan för viss typ av långt gods vara den enda förvaringslösningen, används för en mängd olika typer av långgods som t. ex profiler, rör och listverk.

Rollrack har givna fördelar jämfört med traditionella grenställ. Främst genom att systemet hanteras från kortsidan och därigenom kräver mindre hanteringsvolym. Variationen i fackuppbyggnaden gör att det kan anpassas till olika typer av långgods (vikt, volym, längd). Bärbygeln med kullagrade löphjul är nyckeln i systemet. Det gör att godset utan stora krafter enkelt förs in eller lastas ut i aktuellt fack. Rollrack är ett förvaringssystem som används för olika typer av rör och stånggods samt profiler och listverk. Det rationella alternativet där inte traditionella grenställ alltid passar in.   

Rollrack som produktkoncept  har haft stora framgångar i bland annat Japan som ett rationellt och ekonomiskt alternativ till traditionella grenställ. 


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Rollrack: insticksställage

Rollrack är uppbyggt av ett ställage (honeycomb) och ett antal mellanliggande balkar som skapar fackindelningen.

På längsgående räls löper en sinnrikt konstruerad kullagrad bygel där långgodset placeras för att sedan skjutas in i ställaget.

Ställaget är ”öppet” på kortsidan, fronten, där godset förs in med hjälp av en takgående conveyor och en speciell bygelvagn där godset placeras och sedan förs in i avsett fack. Givetvis kan även traditionell truckhantering användas.

 

Specifikationer

Rollrack: insticksställage

Rollrack  har ett antal modulstorlekar för att tillgodose variationer i godsets volym.

  • Sektionsdjup: 2350, 3500 och 4650 mm
  • Höjd: 2200 mm
  • Belastning: upp till 1500 kg/fack, sektionslast upp till 9000 kg
  • Fackdimension: 200x180, 300x280, 400x380 och 500x480 mm