Mobil förvaring ger maximal utrymmesutnyttjande

  • Optimera din förvaring - Constructor Sverige AB

Mobil förvaring ger maximal utrymmesutnyttjande

Med Constructors mobila förvaringslösningar får du en optimal effektivitet av varje kubikcentimeter. 

Kompaktförvaring / tätpackning har många fördelar jämfört med fasta hyllor. Det behövs endast en gångöppning mellan hyllorna/ställagen, vilket ger upp till 200 % ytterligare lagringskapacitet. Enheterna kan flyttas var för sig eller tillsammans för att öppna en gång mellan sektionsvagnarna.

Alla våra mobila installationer planeras efter kundens egna förutsättningar som gods, trucktyp, lastbärare, lokaler, hanteringsmetoder, materialflöde mm. Det innebär att varje enskild installation är anpassad helt efter dina förutsättningar. 
 

Mobil förvaring med inriktning på effektivitet och tillgänglighet.

100% Förvaringskapacitet

200% Förvaringskapacitet

100% Förvaringskapacitet
med extra utrymme.