Välj rätt Pallsystem

Jämförelser och egenskaper mellan olika pallsystem

Pallsystem - ConstructorFå företag producerar varor direkt mot slutkund utan mellansteg och mellansteget kräver effektiv logistik d.v.s. hantering, transport och lagring och det är just det Constructor är experter på.  

I grunden för alla våra pallsystem använder vi Pallställ P90 och beroende på vad pallarna har för last och tillsammans med era krav och förutsättningar anpassar vi förvaringssystemet efter behoven.

 

Snabbvalsmatris för Pallhanteringssystem

 
Låg investering

Hög golv-utnyttjande
 
Hög volym-utnyttjande
 Enkel att anpassa och förändra
Individuell pallåtkomst

FIFO kan erhållas
Bra på hantering av  många olika artikelnummer
Pallställ Standard    
Smalgångslager    
Djupstapling        
Shuttle      
Rullfack FIFO        
Push Back        
Mobila Pallställ 


Notering, den här tabellen visar de mest utmärkande kvaliteterna, klicka på "egenskaper" för att se mer fakta och egenskaper för respektive pallsystem.

 Bästa alternativ  Bra alternativ   

 


 

Egenskaper - Pallställ Std

Pallställ i standardutförande i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering  

Fakta:

 • Låg investeringskostnad i jämförelse med andra pallsystem
 • Mest vanliga ställaget för lagring av pallar
 • Trucktyp; skjutstativtruck med gångbreddsbehov ca 3000 mm
  alternativ motviktstruck med gångbreddsbehov 3500 - 4000 mm
 • För varierande storlekar på pallar
 • För varierande antal artiklar och volymer
 • För helpallshantering och plock på golvnivåer
 • Uppfyller FIFO krav
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser ca 95%

 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 1515 st
 • Utnyttjandegrad 95% ger 1439 st praktiskt
  användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Smalgångslager

 Smalgångslager i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

 Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

Fakta:

 • Låg investeringskostnad i jämförelse med andra pallsystem,
  hög investering av VNA truckar
 • Bättre golvutnyttjande än konventionella pallställ
 • Trucktyp; Smalgångstruckar med gångbreddsbehov ca 1700 mm
 • För varierande storlekar på pallar
 • För varierande antal artiklar och volymer 
 • Helpallshantering och plock på alla nivåer med
  kombinationstruck.
 • Uppfyller FIFO krav 
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser ca 95% 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 1905 st
 • Utnyttjandegrad 95% ger 1810 st
  praktiskt användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Djupstapling

 Djupstapling i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

Fakta:

 • Lite högre investeringskostnad i jämförelse med
  pallställ i standardutförande
 • Teoretiskt högre utnyttjandegrad än konventionella
  pallställ
 • Trucktyper; skjutstativtruck och/eller motvikstruck
 • Djup fack bör inte överstiga 6-8 pallplatser
 • För enhetliga laster 
 • För få artiklar med stora volymantal 
 • Uppfyller inte FIFO krav i standardutförande
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser ca 60% 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 2880 st
 • Utnyttjandegrad 60% ger 1728 st praktiskt
  användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Shuttle

Shuttle i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

Fakta:

 • Måttlig investeringskostnad jämfört med andra pallsystem
 • Bättre utnyttjandegrad än vanligt djupstapling
 • Sattelitvagn lagrar in och tar ut pallar till/från ställaget
 • Trucktyper; skjutstativtruck och/eller motvikstruck
 • Truck behöver ej åka in i pallsystemet
 • För enhetliga laster
 • För få artiklar med stora volymantal
 • Kan göras både för FILO och FIFO hantering
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser ca 75% 

Mer info

Produktinformation 

Referenser

Offertförfrågan

 

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 2880 st
 • Utnyttjandegrad 75% ger 2160 st praktiskt
  användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Rullfack

Rullfack i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

 

 

Fakta:

 • Högre investeringskostnad i jämförelse med andra pallsystem
 • Teoretiskt högre utnyttjandegrad än konventionella pallställ
 • Odrivna lutande rullbanor. In på ena sidan och ut på andra
  sidan av ställage
 • Trucktyper; skjutstativtruck och/eller motvikstruck
  rekommenderas
 • Kräver mycket god kvalité på pallar
 • För få artiklar med stora volymantal
 • Stopp och separeringsanordning underlättar uttag av
  pall från ställage
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser 75% 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 2160 st
 • Utnyttjandegrad 75% ger 1620 st praktiskt
  användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Push Back

Push Back i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

Fakta:

 • Högre investeringskostnad i jämförelse med andra pallsystem
 • Teoretiskt högre utnyttjandegrad än konventionella pallställ
 • Trucktyper; skjutstativtruck och/eller motvikstruck
  rekommenderas
 • Vagnar som löper på banor. Antingen för kortsides- eller
  långsideshantering av pall. In och ut samma sida
 • Kan hantera max 6 pallar djup långsides och 4 pallar
  djup kortsides
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser 75%

 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 2080 st
 • Utnyttjandegrad 75% ger 1560 st praktiskt
  användningsbara pallplatser.
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 


 

Egenskaper för Mobila Pallställ

Mobila Pallställ i jämförelse med andra pallsystem:

Investering
Golvutnyttjande
Volymutnyttjande
Enkel att förändra
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Många olika artikelnummer

Kommentar: ju längre stapel desto bättre egenskap, gäller ej för investering

Fakta:

 • Måttlig investeringskostnad jämfört med andra pallsystem
 • Pallställ på mobila vagnar, endast en truckgång
 • Trucktyper; skjutstativtruck med gångbreddsbehov
  ca 2800 mm alternativ motviktstruck med gångbreddsbehov 
  3500 - 4000 mm.
 • För varierande storlekar på pallar
 • För varierande antal artiklar och volymer
 • För helpallshantering och plock golvnivåer
 • Uppfyller FIFO krav 
 • Utnyttjandegrad av teoretiskt antal pallplatser 95%

 

Mer info

Produktinformation

Tillbehör

Referenser

Offertförfrågan

 

Layout exempel:

 • Antal pallnivåer: 5 st
 • Teoretiskt antal pallplatser: 2715 st
 • Utnyttjandegrad 95% ger 2579 st praktiskt
  användningsbara pallplatser
 • Lokal: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+46 31 7719600

Send email

Back to top

 

 

 

See also