Mobila hyllställ - Tätpackning - Constructor Hyllställ & Smågodshantering - Constructor Sverige AB

Mobila hyllställ - Tätpackning

Beskrivning

Mobila hyllställ - Tätpackning

Mobila Hyllställ kan vara det lönsamma alternativet till en kostsam utbyggnad när det föreligger behov av utökad lagerkapacitet men golvytan är en begränsande faktor.

Smådelsförvaring förekommer i flera olika former beroende på vilken typ av artiklar som skall förvaras, förpackningsstorlekar, in- och utlastningsfrekvenser etc. Avgörande för val av förvaringsutrustning styrs av lagrets sammansättning och storlek.

Mobila hyllställ har dessutom en mängd ytterligare fördelar genom en hög grad av förvaringssäkerhet. Det omfattande tillbehörsprogrammet som är utvecklat till hyllställ HI280 kan appliceras på mobila hyllsystem. 


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Mobila hyllställ - Tätpackning

Hyllställ HI280 har en stor mångsidighet och kombinerat med  mobila vagnar erhålls den optimala kompaktlagringen. Hyllsystemet monteras på rälsgående vagnar i önskat djup, höjd och bredd enligt HI280 standard. Tätpackning skapar en mycket säker förvaring genom att systemet kan låsas med tillgänglighet endast för personer med s.k. accesskod. Mobila hyllställ används för plocklager och olika typer av arkivförvaringslösningar

Trots en mycket hög belastning på en installation kan man manuellt, med vevdrift, flytta flera förvaringssektioner med en belastning på upp till 15 ton. Det omfattande tillbehörsprogrammet till Hyllställ HI280 kan appliceras även vid tätpackning.

Styrningen har även s.k. “touchkontroll”, vilket ytterligare kan förenkla styrning och drift av anläggningen. Produkten kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och kvalitet. Constructors kompaktlagring är genom sin tekniska uppbyggnad mycket drift- och servicevänligt.

  • Lämpligt för lager, magasin och arkiv.
  • Långgods kan förvaras över ett antal sektioner.
  • De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
  • Enkelsidiga hyllor som placeras mot en vägg.
  • Dubbelsidiga hyllor som placeras inne i rummet för åtkomst från båda sidor.
  • HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
  • Finns med öppna och slutna gavlar.
  • De öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar.
  • De öppna gavlarna medger 100 %  ventilation.

 

Specifikation

Mobila hyllställ - Tätpackning

Mobila hyllställ HI280 tillverkas av varmgalvaniserad stålplåt med underrede, mobila vagnar av epoxilackad profilerad stålplåt. De hjulförsedda vagnarna styrs av ingjuten räls eller skenor, som också kan monteras direkt på ett befintligt golv.

Den maximala vikten på ett block att flyttas med manuell vevstyrning är 40 ton. Det motsvarar ett block med 20 hyllsektioner där varje sektion belastats med 2000kg. En sektion kan byggas från 1000-3000 m i höjd och med djup från 300-500 mm. Belastningskapacitet per hyllplan från 75-400 kg.

Styrning och manövrering av en tätpackningsanläggning sker antingen genom traditionell vevdrift eller via operatörspanel med s.k. touchkontroll. Gångarna mellan sektionerna kan förses med belysning som automatiskt tänds när en gång öppnas. Hela anläggningen kan utrustas med tillgänglighetssystem.