Smalgångslager med Hyllställ: automatiskt eller manuellt betjänat

Beskrivning

Smalgångslager med Hyllställ: automatiskt eller manuellt betjänat

Hyllställ Hi280 tekniska konstruktion, design och höjduppbyggnad har skapat ett användningsområde för truckbetjänade smalgångslager, där plastlådor inlagras som bärare av de förvarade artiklarna.

Ett smalgångslager kan verka dygnet runt och vara automatiskt eller manuellt betjänat. Det gör att lagret kan verka med liten personalstyrka men med bibehållen effektivitet 

Viss typ av lager kan hanteras med s.k. smalgångslagring. Det är produkter och varor som är av den typen att de utgörs av stapelvaror eller förvaring av produkter där utlastning och hantering kan ske vid oregelbundna tider dygnet runt. Ställagen som oftast är uppbyggda i dubbeldjup och betjänas av rälsgående kranar som samtidigt som de rör sig horisontellt går lyftbordet vertikalt till beordrad position och hämtar aktuell låda.  


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Smalgångslager med Hyllställ: automatiskt eller manuellt betjänat

Smalgångslager har den stora fördelen att man på en given yta kan bygga upp en större mängd hyllställ tack vare kranarna som rör sig spårbundet och därför ej behöver lika stort manöverutrymme som vid traditionell hantering.

Djupet kan varieras från 300 – 1000 mm och upp till 15m höjd, det valigaste är 400 eller 500 mm djup beroende på lastbärande plastbackars mått och utformning. Längduppbyggnad är i princip obegränsad.

Systemet är utvecklat efter principen minimalt antal komponenter för optimal enkelhet vid montage och ombyggnader. HI280 smalgångslager är testat och dimensionerat enligt de Europeiska FEM normerna och följer även svensk standard SS 2241 avseende hålfasthet. Användningsområdet för smalgångslager är lager där betjäning kan ske över dygnets 24 tim med fördel automatisk plockning.

  • Lämpligt för lager och magasin.
  • De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
  • HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
  • Finns med öppna och slutna gavlar.
  • De öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar.
  • De öppna gavlarna medger 100 %  ventilation.

Specifikationer

Smalgångslager med Hyllställ: automatiskt eller manuellt betjänat

Hyllställ för smalgångslager ställer mycket stora krav på exakthet och stabilitet. Hyllställ HI280 uppfyller dessa krav och kan genom sin design byggas upp till höjder på 15 m och djupet kan varieras från 300 – 1000 mm, det valigaste är 400 eller 500 mm djup beroende på lastbärande plastbackars mått och utformning. Längduppbyggnad är i princip obegränsad.

Mått
Djup: 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm.
Längd: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm.
Standard höjder: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm.

Belastning
Hyllplan från 100 kg till 400 kg.
Sektion upp till 5100 kg.

Ytbehandling
Stolpar levereras som standard i galvaniserat. Hyllplan levereras som standard i galvaniserat utförande.