3:e part logsitik: pallställ, hyllställ och entresol - Nissan-Schenker Logistics, Göteborg

  • multitier_shelves_01
  • multitier_shelves_03
  • pallet_shelves_02
  • mesh_shelf_04

3:e part logsitik: pallställ, hyllställ och entresol - Nissan-Schenker Logistics, Göteborg

3.e part logistik är en av snabbast växande affärsområde för DB Schenker och Constructor fick förtroendet att leverera pallställ, hyllställ och entresol till centrallager för Norden i Göteborg.

Nissans centrallager är indelat i fyra zoner, där varje zon lagra reservdelar av en viss karaktär baserad på storlek och frekvens. Här lagerförs över 17 000 olika artiklar. 

  • Zon 1, består av höglager, uppbyggd med traditionella pallställ P90 (8,5 m höga med specialtillverkade näthyllplan) för pallat och skrymmande gods som b1.a dörrar, kofångare och vindrutor.
  • Zon 2-3, utgör reservdelslagret för mindre detaljer. Det har byggts upp i 2 plan av hyllställ Hi280 med mellanliggande entresolplan på 400 m2. Den undre delen har högfrekvent gods och den övre låg frekvent gods.
  • Zon 4, består av hyllställ Hi280 där hyllplanens längd är extra långa (1290 mm) för att minska mängden stolpar och samtidigt ökat förvaringsutrymmet. 

Totalt består zon 2-4 av 6 955 hyllplan, motsvarande 8 972 hyllmeter kompletterade med en stor mängd tillbehör som bl.a. plastlådor och avdelare.