Butik och Bygghandel: Pallställ, Hyllställ, Entresol - Maritim AS, Norge

  • Maritim_2
  • maritim_1
  • Maritim_3
  • Maritim_4

Butik och Bygghandel: Pallställ, Hyllställ, Entresol - Maritim AS, Norge

Omsättningen ökade och Maritim fick behov av större lagerutrymme. Man beslöt utöka sitt lager och Constructor ombads att räkna fram en ny layout med pallställ och hyllställ. Man ville åstadkomma en så hög utnyttjandegrad som möjligt för sina varor där storleken varierar markant.

Maritim har allt som behövs för båten – navigationsutrustning, tågvirke, fendrar, inredning, köksutrustning, maskiner osv.

Lösning:

Pallplatsbehovet beräknades och en del av den nya byggnaden avsattes för Pallställ P90. Ett befintligt entresolplan i den gamla byggnaden utökades och dessutom fanns det ytterligare ett nytt entresolplan i den nya våningen. Under entresolplanet har man installerat Hyllställ Hi280 för hantering av smågods.

Kapacitet:

Hi280 hyllsystem:
Hyllmeter: 1385
Längd: 15 meter
Höjd: 2,1 meter
Antal hyllor på höjden: 7

Pallställ:
Pallplatser: 1245
Längd: 20 meter
Höjd: 6,5 meter
Antal pallar på höjden: 5-6

Entresol:
Utökning: 270 m2
Nyinstallation: 440 m2