Nätväggar & Näthyllplan - Constructor referens: Netthandelen, Norge

Nätväggar & Näthyllplan - Netthandelen, Norge

  • Nettehandel_2
  • Nettehandel_3
  • Nettehandel_4
  • Nettehandel_1

Nätväggar & Näthyllplan - Netthandelen, Norge

Netthandelen är Norges största auktionsplatsen på nätet och efter en snabb utveckling var man på Netthandelen tvungna att leta efter nya lokaler. Man beslutade sig för en helt ny byggnad om sammanlagt 13 000 m 2, varav 11 200 m2 lager. I sin butik behövde Netthandelen effektiva lösningar för att kunna hantera många order samtidigt.

Lösningen bestod av ett system med smalgångslager som utgick från Constructors pallställ P90 i närheten av alla laststationer för att på så sätt åstadkomma snabb rörelse av varorna – både in och ut. För att skilja mellan truckarna och arbetarna byggdes en vändplan och en passage för truckarna bakom pallställen som säkrades med nätväggar.

Kapacitet:
Pallplatser: 12 366 pallar
Längd: 45,5 meter
Höjd: 11 meter (6 pallar på höjden)