Octapharma, Stockholm

  • Octapharma1
  • Octapharma2
  • Octapharma

Octapharma, Stockholm - Constructor Mobila Pallställ

Under våren 2014 såg ett nytt centrallager dagens ljus i Stockholm. Det är familjeföretaget, Octapharma AB, som har byggt nytt och Constructor har fungerat som en sparringspartner i projektet från start till mål och har levererat pallsystem till hel.  

Läkemedelsföretaget Octapharma är en av de största aktörerna på den internationella marknaden för proteinbaserade läkemedel. Företaget grundades 1983 och har idag ca 5 500 anställda i 45 länder. 

Centrallageret är inrett efter det dagliga godsflödet och innefattar områden som; inkommande/avgående varor, höglager, kylrum och fryslager. I höglagret kommer råvaror, förbrukningsmaterial och förpackningsmaterial förvaras som t.ex. salt, kemikalier, slangar och glas. Kylrummet är till för råvaror och färdiga produkter och fryslageret används till förvaring av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter.   

Ett av de centrala rummen på lagret är frysrummet. Sarah Lundqvist förklarar: ”Från början hade vi tänkt oss att installera vanliga pallställ i frysrummet, men en sådan lösning gav oss endast 1 000 pallplatser och det var för lite. Så vi kikade på en lösning med mobila pallställ (MOVO) och då fick vi 1 300 pallplatser. Genom att installera en MOVO kunde vi behålla rummet i samma storlek men ändå få in fler pallplatser och därmed spara energikostnader”. 

Förvaring av läkemedel ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur. Samtidigt skall verksamheten kunna upprätthålla säkerhetsrutinerna. T.ex. är temperaturen i frysrummet konstant på -30 grader. Rummet övervakas 24/7 så att det hela tiden håller temperaturen. Detta gäller även för höglaget och kylrummet som också temperaturloggas konstant för att säkra temperaturen. 

Med hänsyn till säkerheten är de 2 yttersta sektionerna i frysrummet förreglade. I sektionen till vänster förvaras färdiga produkter och den får inte blandas med råvaror och i den till höger är nedersta hyllplanen avskärmat. Här lagras varor som är i ”karantän”, vilket kan vara artiklar som kanske inte kan användas.

”Vi glädjes mycket åt att börja nyttja lagret och är mycket nöjda med resultatet. Vi har haft stort fokus på platsoptimering och det känns som vi har valt helt rätt lagringslösningar”. Sammanfattar Sarah Lundqvist.  

Fakta om MOVO-installation:

Antal pallplatser: 1387
Antal stationära enkelställage: 2
Antal mobila vagnar: 4
Längd på mobila vagnar: 29 900 mm
Gavelhöjd: 8 000 mm
Belastningskapacitet: 1000 kg/pall
Belastningskapacitet vagn: 328 000 kg
Palltyp och dimension: EUR 800x1200mm