Pallställ P90 - Expert Skillingaryd - Constructor Pallställ - Constructor Sverige AB

Pallställ P90 - Expert Skillingaryd

  • Expert
  • Expert-pallstall_P90

Pallställ P90 - Expert Skillingaryd

Experts Centrallagret drivs med låg automatiseringsgrad vilket gör att man investerat i traditionella Pallställ P90 (12 000 pallplatser) och interntransporterna sker med f.n. 60 truckar. Lagret har olika säkerhetszoner, indelade med skyddsnät och accesskodsystem beroende på varukategorier och det ofta höga värdet på varorna.

Expertkedjan, en av Nordens ledande butikskedjor för elektronik- och vitvaror, stod för en stor utmaning när man beslutat investera i ett nytt centrallager. Efter analysarbete föll valet på Skillingaryd som etableringsort. Geografiskt och logistiskt optimalt med hänsyn till marknaden. Centralt beläget, optimala mark/grundförutsättningar och en väl utbyggd infrastruktur med såväl järnväg som europaväg i direkt anslutning till verksamheten, lagret är på 60.000m2.

 

Resultatet av investeringen är:

  • att man på sikt ersätter 4 regionlager med ett rationellt centralt beläget logistikcenter
  •  större effektivitet, mindre personal och snabbare leveranser (24 tim service)
  • Omfattande kostnadsinbesparingar