Rullfack och pallställ - Valsemøllen, Danmark - Constructor Rullfack - Constructor Sverige AB

Rullfack och pallställ - Valsemøllen, Danmark

  • Valsemollen_2
  • Valsemollen_3
  • Valsemollen_4
  • Valsemollen_5

Rullfack och pallställ - Valsemøllen, Danmark

Constructor har levererat Pallställ och två installationer för Rullfack till Valsemøllen A/S i Danmark.

Valsemøllen är en traditionell kvarn som varje dag året runt mal säd. De har ett nytt lager om 300 m2. Lagrets kapacitet och funktion har noga anpassats till förvarings- och plockbehovet.

Det ena Rullfacket har ett djup på 10 pallar, den andra sex. Båda installationerna omfattar tre plan och tar sammanlagt 576 pallar. För att skydda ställagen mot truckskador har  säkerhetsskenor installerats i båda ändarna av systemet. Valsemøllen är certifierat enligt BRC-standarden som bl.a. innebär stränga hygienkrav. Av den anledningen hade Valsemøllen ett krav på att skenorna skulle kunna tippas för att underlätta rengöring av golvet inunder.

Kapacitet:

Lageryta: 300 m2
Antal plockplan: 3
Antal rullbaner/installation: 36
Antal pallplatser: 576