IPN Paternoster - Altlet AB, Mölnlycke

  • Atlet1
  • Atlet3
  • Atlet4
  • Atlet5
  • Atlet6
  • Atlet7

IPN Paternoster - Altlet AB, Mölnlycke

Verksamheten hos Atlet består av tre lager, komponent-,  mellan- och färdigvarulager. Alla dessa tre lager är inredda med pallsystem från Constructor, här finns både smalgångslager och vanliga pallställ.

I anslutning till centralförrådet finns 6 lagerautomater och Atlets senaste investering utgör Tornado hissautomater. Investeringarna i lagerautomaterna handlar om ekonomi, plockhastighet, inventering, lagersaldo och trygg förvaring.

Lean-production är en naturlig byggsten i montageanläggningen. Här har man valt plockfasader och ergonomiskt utformade utdragsenheter för att uppnå snabb och effektiv plockhastighet vid montagestationerna.

Utöver Constructors förvaringssystemen har Atlet investerat i lagermiljön, där väggsystem Cassette900 har använts till; kontor, pausrum och som avdelande väggar i lagret.

Kapacitet och produkter:

  • Pallställ P90 och Rack83, totalt ca 7000 pallplatser, samt säkerhetstillbehör som genomskjutningsskydd, nätgavlar och olika typer av påkörningsskydd.
  • 200 st. Plockfasader; både ”hängande” monterade i ställaget och golvgående försedda med hjul och draghandtag. 
  • Lagerautomater: 4 st. IPN Paternoster 8 m höga och 2 st. TORNADO hissautomat, 9 m höga, 64 hyllplan/maskin med utmatningshyllplan.
  • Väggsystem Cassette 900, för rumsavdelning och för bullerdämpning till testanläggningen.