Smalgångslager Hi280 - Schenker Logistics, Arlanda

  • Schenker_Logistics_1
  • Schenker_Logistics_3
  • Schenker_Logistics_4
  • Schenker_Logistics_2

Smalgångslager Hi280 - Schenker Logistics, Arlanda

Constructor har levererat; Pallställ (11 meter höga), Hjullister, Plockfasader, Nätväggar och Hyllställ till SCHENKER LOGISTICS lager på Arlanda.

Schenkers lager på har i dag en totalyta på 20.000m2 och verksamheten är en s.k. ”multiclient site” vilket innebär att en mängd olika företag finns inhyrda under samma tak. De senast inredda delarna hos Schenker är lagerdelarna för Konica, Odd Molly, Arvid Nordkvist och Apoteket. 

Lagerdelen för Apotekets varor har extrema krav på leveransprecision och säkerhet och har försetts med skyddsnät och passerkod. Varorna registreras för leverans, placeras på lutande hjullistsystem för transport och vidare plock till rullbanor och utskeppning. De 69 hjullistenheterna är försedda med 4 hjullistplan i höjd, totalt 288 plan där belastningen per bädd är 400 kg. 

Konica tar i anspråk 2000 pallplatser, 3K, 3x800 kg/balk uppbyggda av pallställ P90. Givetvis så har man försett ställagen med alla skyddstillbehör som genomskjutningsskydd och påkörningsskydd.