Constructors referenser för TORNADO Hissautomat

 • Atlet, Mölnlycke

  Atlet, Mölnlycke

  Rationell hantering och plockning är nyckelfaktorer vid montaglinorna hos Atlet.

 • Berner, Finland

  Berner, Finland

  Berner OY investerade i sex paternosterverk och en Double Tornado från Constructor. Varje maskin är mer än tio meter hög och nästan fem meter bred.

 • Bosch, Danmark

  Bosch, Danmark

  "Det har varit en utmaning för oss alla, men de långvariga relationer vi har med Constructor är baserade på goda relationer mellan människor. Constructor är mer som en partner än en leverantör."

 • Dani-tech, Danmark

  Dani-tech, Danmark

  Constructors hissautomater, TORNADO, har på kort tid ökat Dani-Techs produktivitet.

 • Din Bil, Göteborg

  Din Bil, Göteborg

  Lagerautomaten hos Audi håller ordning på verktygen och extra utrymmet har sparats, vilket möjliggjorde skapade av ytterligare en servicestation.

 • Gisle Krigsvoll, Norge

  Gisle Krigsvoll, Norge

  Den höga takhöjden i lokalen blev lösningen och Constructor levererade 3 st Tornado Hissautomater som placerades sida vid sida.

 • Hedin Bil, Sverige

  Hedin Bil, Sverige

  Genom åren har Constructor och Hedin Bil utvecklat ett grundkoncept som används som utgångspunkt varje gång en ny lagerautomat ska levereras.

 • Holger Christiansen, Danmark

  Holger Christiansen, Danmark

  2004 installerade Constructor de sex första hissautomaterna och under 2007 blev de nästa tre Tornadomaskinerna körklara.

 • Koiviston Auto, Finland

  Koiviston Auto, Finland

  Genom att koncentrera inköp av reservdelar och av utbytesdetaljer till ett och samma ställe har Koiviston Auto skaffat sig utomordentliga fördelar.

 • Kongsberg Maritime, Norge

  Kongsberg Maritime, Norge

  Kongsberg växte ur sina lokaler och behöver mer utrymme för lager och produktion och ville ha en automatisk och kompakt förvaring.

 • Scandinavian Eyewear, Jönköping

  Scandinavian Eyewear, Jönköping

  Pga. de många artiklarna var hissautomaterna tvungna att vara 14 m höga. Det innebar att man gjorde en utbyggnad uppåt, genom taket på fastigheten.

 • Servistik, Linköping

  Servistik, Linköping

  Servistiks investeringen i TORNADO maskinerna har haft det goda med sig att man både frigjort lageryta och tillgodosetts kvalitets- och säkerhetskraven.

 • Referenser - Svenska Bil i Norden AB, Stockholm - Constructor Sverige AB

  Svenska Bil, Stockholm

  Svenska Bils lösning blev att ersätta hyllsystemen med två paternosterverk och en hissautomat. Denna lösning gav en besparing på 450 m² plus minskning av anställda.